ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. E. (1981) ‘Παραστάσεις εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης, της Βενετίας και της Κρήτης σε φορητές μεταβυζαντινές εικόνες (πίν. 35-42)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 10, σσ. 181–198. doi: 10.12681/dchae.907.