ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. E. (1986) ‘ Μια άγνωστη εκκλησία του 11ου αι’., Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 12, σσ. 305–328. doi: 10.12681/dchae.956.