ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. (1992) ‘Οι τοιχογραφίες του Αγίου Γεωργίου Λαθρήνου στη Νάξο’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 16, σσ. 139–154. doi: 10.12681/dchae.1063.