ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ Ε. (2014) ‘Άγιος Νικόλαος στο Καμπινάρι Πλάτσας στη Μάνη. Παρατηρήσεις στο γλυπτό διάκοσμο του τέμπλου’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 33, σσ. 105–118. doi: 10.12681/dchae.1238.