ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ Σ. (2014) ‘Επένδυση εικόνας της Αγίας Παρασκευής στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 33, σελ. 323–332. doi: 10.12681/dchae.1257.