ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α. (2013) ‘Ομιλία του κ. Αδαμαντίου περί των ψηφιδωτών του ναού Δαφνίου’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2(1-2), σσ. 75–79. doi: 10.12681/dchae.1303.