ΣΤΡΑΤΗΣ Ε. Γ. (2013) ‘Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου παρά τας Σέρρας’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), σσ. 3–14. doi: 10.12681/dchae.1315.