ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Α. Κ. και ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α. (2013) ‘Ανέκδοτα βυζαντινά μνημεία εν Θράκη’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), σσ. 62–66. doi: 10.12681/dchae.1319.