ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α. (2013) ‘Συγχωρητική ευχή του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Αθανασίου’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), σσ. 90–91. doi: 10.12681/dchae.1324.