ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. (2013) ‘Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Φύλαξ (Περίληψις)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1, σελ. 18. doi: 10.12681/dchae.1345.