ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. (1894) ‘Μουσείον Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις 1893’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, σελ. 32–62. doi: 10.12681/dchae.1516.