ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (1894) ‘Αι επισκευαί του Δαφνίου’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, σσ. 63–64. doi: 10.12681/dchae.1517.