ΒΟΥΛΙΣΜΑΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε. (1894) ‘Ολίγα τινά περί της χρονολογικής σημειώσεως επί της των Βενετών Αλώσεως των Αθηνών. Απάντησις Γ. Λαμπάκη’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, σελ. 95–99. doi: 10.12681/dchae.1523.