ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. (1894) ‘Ανακοίνωσις περί του ογδόου μονογράμματος του εν Πάρω ναού της Εκατονταπυλιανής’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, σσ. 99–100. doi: 10.12681/dchae.1524.