ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (1894) ‘Γενικαί Συνελεύσεις. Έκθεσις των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου από 1 Ιανουαρίου 1892 - 31 Δεκεμβρίου 1892’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, σσ. 101–106. doi: 10.12681/dchae.1525.