ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α., ΠΛΑΤΥΣ Ι. Γ. και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ Δ. (1894) ‘Έκθεσις εξελεγκτικής επιτροπής’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, σσ. 112–115. doi: 10.12681/dchae.1527.