ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (1894) ‘Έκθεσις των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου από 1 Ιανουαρίου 1893 - 31 Δεκεμβρίου 1893’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, σελ. 116–120. doi: 10.12681/dchae.1528.