ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (1894) ‘Η Μονή της Οσίας Φιλοθέης (έκθεση)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, σσ. 129–131. doi: 10.12681/dchae.1530.