ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Α. και ΚΑΠΡΑΛΟΣ Κ. Δ. (1894) ‘Έγγραφον προς τους κ.κ. Γ. Λαμπάκην, Αλεξ. Βαρούχαν και Ν. Διαμάντην’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, σσ. 151–152. doi: 10.12681/dchae.1538.