ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (2013) ‘Δωρεαί εις το Χριστιανικόν Μουσείον κατά το έτος 1897’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3, σελ. 119. doi: 10.12681/dchae.1561.