ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. (2013) ‘Μουσείον της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Έκθεσις περί των του Μουσείου και Περιηγήσεις του έτους 1902’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 5, σσ. 7–10. doi: 10.12681/dchae.1598.