ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (2013) ‘Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1904’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6(1), σ. 21. doi: 10.12681/dchae.1611.