ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (2013) ‘Περιηγήσεις’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6(1), σσ. 22–48. doi: 10.12681/dchae.1612.