ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (2013) ‘Εργασίαι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 1905’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 7, σελ. 10–14. doi: 10.12681/dchae.1619.