ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. (2013) ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 7, σελ. 15–25. doi: 10.12681/dchae.1620.