ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (2013) ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις κατά το έτος 1906’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 7, σ. 96. doi: 10.12681/dchae.1630.