ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (2013) ‘Εργασίαι του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 1907’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 8, σσ. 76–80. doi: 10.12681/dchae.1641.