ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (2013) ‘Δημοσίευμα περί νομίσματος των χρόνων του αυτοκράτορος Ιουστινιανού επ’ευκαιρία της ανακαινίσεως του επί του φρέατος της Σαμαρείτιδος αρχαίου ιερού ναού’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 8, σ. 96. doi: 10.12681/dchae.1646.