ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. (2013) ‘Έκθεσις περί του εν Καΐρω Β΄ Διεθνούς Αρχαιολ. Συνεδρίου’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 10, σσ. 75–78. doi: 10.12681/dchae.1664.