ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. (2013) ‘Σπάνιες παραστάσεις από το βίο των αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στο καθολικό της μονής των Αγίων Τεσσαράκοντα στα Χρύσαφα Λακωνίας’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 34, σελ. 203–214. doi: 10.12681/dchae.1719.