ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Π. και ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ Σ. (2016) ‘Το μαγκιπείο της Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 35, σσ. 9–18. doi: 10.12681/dchae.1747.