ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Κ. (2016) ‘Ξυλόγλυπτα της ύστερης περιόδου των Παλαιολόγων από ναούς της δυτικής Μακεδονίας’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 35, σσ. 375–402. doi: 10.12681/dchae.1764.