ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ Γ. (2011) ‘Μανόλης Χατζηδάκης. ο «αιώνια νέος»’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 22, σσ. 17–18. doi: 10.12681/dchae.327.