ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. (2011) ‘Η προσφορά του Μανόλη Χατζηδάκη στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 22, σσ. 45–46. doi: 10.12681/dchae.335.