ΓΚΙΟΛΕΣ Ν., ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ Σ. και ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. (2011) ‘Νικόλαος Δρανδάκης. Ο βίος, η προσωπικότητα και το επιστημονικό του έργο’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 27, σσ. 9–12. doi: 10.12681/dchae.511.