ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (1966) ‘Βιβλιογραφία Γεωργίου Σωτηρίου’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 4, σελ. . διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5312 (ημερομηνία πρόσβασης: 15 Ιούνιος 2024).