ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (1972) ‘Περιεχόμενα’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5316 (ημερομηνία πρόσβασης: 5 Ιούλιος 2022).