ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (2013) ‘Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1926. Δωρηταί παρόντος τόμου’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), σ. . διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5385 (ημερομηνία πρόσβασης: 5 Ιούλιος 2022).