ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (2013) ‘Έκθεσις περί των κατά το έτος 1933 πεπραγμένων υπό της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας αναγνωσθείσα εν τη γενική συνελεύσει των εταίρων τη 2 Απριλίου 1934 υπό του γενικού γραμματέως Γ. Α. Σωτηρίου’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, σ. . doi: 10.12681/dchae.1358.