ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ Ρ., ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ Μ. και ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. (2013) ‘Τίτος Παπαμαστοράκης (1961-2010)’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 34, σ. XI-XII. doi: 10.12681/dchae.1738.