ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (1972) ‘Στοιχεία τόμου’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6, σ. 251. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5474 (ημερομηνία πρόσβασης: 1 Ιούλιος 2022).