ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (1974) ‘Επιστημονικαί ανακοινώσεις εταίρων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1974’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 7, σ. 208. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5478 (ημερομηνία πρόσβασης: 23 Φεβρουάριος 2024).