ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (1974) ‘Πίνακες’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 7. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5480 (ημερομηνία πρόσβασης: 5 Οκτώβριος 2022).