ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ) (2013) ‘Οπισθοσέλιδα’, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2(1-2), σ. . διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5513 (ημερομηνία πρόσβασης: 5 Οκτώβριος 2022).