[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Πρωτοσέλιδα’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σελ. I - XI, Σεπτεμβρίου 2018.