[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Περιεχόμενα’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σελ. XII - XVI, Σεπτεμβρίου 2018.