[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Συντομογραφίες’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σ. XVII, Σεπτεμβρίου 2018.