[1]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ), ‘Οπισθοσέλιδα’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σσ. 465–474, Σεπτεμβρίου 2018.