[1]
ΜΠΟΥΡΑ (Natalia BOURA) Ν. και ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ (Aliki TSIRGIALOU) Α., ‘Το αρχείο του Χαράλαμπου Μπούρα στο Μουσείο Μπενάκη: Η γνωστή και άγνωστη πλευρά του αρχιτέκτονα και η φωτογραφική ματιά ενός βυζαντινολόγου’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σσ. 17–28, Σεπτεμβρίου 2018.