[1]
ΚΟΡΡΕΣ (Manolis KORRES) Μ., ‘Αναχρησιμοποίηση λίθων. Ναός Παναγίας Γοργοεπήκοου’, ΔελτίονΧΑΕ, τ. 39, σσ. 29–66, Σεπτεμβρίου 2018.